Ochtendwerk 1330
found footage

Paris vindt vaak dingen. Spulletjes, frommeltjes, kruimeltjes.
Vandaag vindt ze een beestje. Dat is nieuw voor Paris. Ze kijkt naar het beestje en ziet een blik. Is het angst, is het nieuwsgierigheid?
Paris vindt dat ze een onderzoeker is. Ook dit beestje leent zich voor diepgaande observatie en analyse.
Ze houdt het beestje tussen haar handen. Vederlicht is het. Als de tennisbal die ze laatst vond. Het beestje lijkt wat te willen zeggen. Een zacht gepiep komt uit het snuitje. Later, denkt Paris, zal ik alles weten. Alles over dit beestje, alles over de wereld.
Dat vindt Paris een fijn vooruitzicht.