ochtendwerk 1338
the sign of times

In een tijdspanne van driehonderd jaren spraken generaties af elkaar te ontmoeten. Zo konden ze weten of het tijdreizen daadwerkelijk beslag had gekregen. Er zijn meldingen van ontmoetingsplaatsen die frequent door de eeuwen heen zijn bezocht. Daadwerkelijke ontmoetingen zijn echter niet beschreven. Men denkt dat de tijdplekken door zogenaamde bubbels worden omgeven, waardoor de mensen, hoewel aanwezig op de zelfde plek en teruggekeerd naar een vroeger tijdstip, elkaar toch niet kunnen zien. Als de bubbels een doorgang blijken te bezitten, zullen de mogelijkheden legio zijn. Vooralsnog is het aanstippen van de centrale ontmoetingsplekken een belangrijk aspect in de ontwikkeling van het tijdreizen. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.